[Video] Các thuật ngữ trong Seo

[Video] Các thuật ngữ trong Seo

Ngày đăng | 2787 Lượt xem
Chia sẻ với các bạn Video về các thuật ngữ cơ bản trong Seo như: keywords, backlink, pagerank, internet directory, sem, onpage seo, offpage seo, google penalty.

Video nhằm chia sẻ với các bạn mới hoc seo, biết được các thuật ngữ cơ bản trong Seo mà người làm Seo bắt buộc phải nắm vững.

 Các thuật ngữ cơ bản trong Seo

 

Seo.edu.vn

 

 


logo footer