Liên kết vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng để google đánh giá một website (P.II)

Liên kết vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng để google đánh giá một website (P.II)

Ngày đăng | 4746 Lượt xem
5 thông điệp về link building dành cho các seoer

SEO không yêu cầu kỹ năng sáng tạo nội dung quá cao siêu

Tiếp thị nội dung yêu cầu các kỹ năng sáng tạo , công nghệ , đồ họa,….

Nội dung không là duy nhất , không có giá trị và hấp dẫn chỉ là một sự lãng phí thời gian , tiền bạc và tài nguyên .

Suy nghĩ SEO có thể làm hết mọi việc hoàn toàn sai lầm . Seoer không phải là các marketer .

SEO không chết , cũng không đơn thuần là xây dựng backlink

Trước đó , link building quan trọng hơn bất cứ yếu tố nào . Nó không chỉ có giá trị với SEO , link còn có vai trò marketing , viral cho nội dung .

Marketing nội dung không thể thay thế link building . Cả hai yếu tố hỗ trợ lẫn nhau .

Xây dựng link có thể tiếp thị nội dung hiệu quả

Tạo ra một nội dung tuyệt vời chưa đủ cần phải đưa nó ra thị trường . Điều gì làm một nội dung website của bạn hiển thị nhiều hơn các nội dung khác , quảng cáo chỉ là một phần nhỏ . Chính là SEO , seo tăng khả năng hiển thị của nội dung , đặc biệt khi bạn có một nền tảng link vững chắc .

Không có sự marketing thông minh đồng nghĩa với việc nhường cơ hội vào tay đối thủ

Đảm bảo khả năng tìm kiếm trên từng trang và toàn bộ website

SEO là lựa chọn tốt nhất để marketing nội dung cho dù là social marketing hay , PPC

Xây dựng link có thể tiếp thị nội dung hiệu quả

Tiếp thị nội dung và xây dựng link cần có sự thống nhất .

Tuy nhiên , điều đó không có nghĩa là nội dung marketing , thậm chí là nội dung thực sự cần thiết để xây dựng link .Xây dựng liên kết vẫn hữu ích ngay cả khi google không tồn tại .

Tóm lại SEO THẬT SỰ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI MARKETING VÀ LINK LÀ YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG SEO

Seo.edu.vn 


logo footer