Tại sao phải viết mô tả cho website của bạn

Tại sao phải viết mô tả cho website của bạn

Ngày đăng | 8187 Lượt xem
Description là một đoạn mô tả ngắn tóm tắt nội dung của một trang web, bài viết, chủ đề topic... bất cứ một vấn đề nào đó nhằm cho người dùng hiểu được sơ qua nội dung bài viết như thế nào đồng thời giúp bot google tìm kiếm dễ dàng.


Đọc đến bài này rồi thì chắc chắn các bạn đã biết về thuật ngữ "Description ", dường như nó quá quen thuộc vì nó là một phần quan trọng trong Seo onpage. Nhưng bạn đã thật sự hiểu về nó và hiểu tại sao phải nó hay bạn chỉ dập theo cái mô tip mà đã được học từ trước.

Description là một đoạn mô tả ngắn tóm tắt nội dung của một trang web, bài viết, chủ đề topic... bất cứ một vấn đề nào đó nhằm cho người dùng hiểu được sơ qua nội dung bài viết như thế nào đồng thời giúp bot google tìm kiếm dễ dàng.

Sau đây tôi sẽ giúp các bạn giải thích tại sao phải viết mô tả cho website của bạn

1. Mô tả nên viết ở đâu

Tổng thể một website thì phải có một mô tả chung điều này vô cùng quan trọng để điều hướng website. Với mô tả trong bài viết của bạn thì mô tả ngắn cho sản phẩm thì điều rất cần thiết. Mô tả trong bài viết nên sau tiêu đề, để người dùng đọc và biết qua nội dung mà bạn định nói đến. Nhưng không phải ai cũng có thể viết được mô tả với đủ các tiêu chí: