Công bố 200 yếu tố Google xếp hạng từ khóa [p2]

Công bố 200 yếu tố Google xếp hạng từ khóa [p2]

Ngày đăng | 6271 Lượt xem
Công bố 200 yếu tố Google xếp hạng từ khóa, google sắp xếp thứ hạng các trang web dựa trên giá trị của chúng, ứng với 1 từ khóa và 1 người tìm kiếm

Công bố 200 yếu tố Google xếp hạng từ khóa [p2]

Để nối tiếp phần 1 tôi xin liệt kê nốt các yếu tố còn lại, mong rằng dựa vào các yếu tố này các bạn sẽ hạn chế bớt các thủ thuật SEO và đi theo hướng học SEO tự nhiên.

VII. Các yếu tố xếp hạng Google sử dữ liệu truy cập

1. Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm Trang / URL chính xác
2. Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm để trang trên tên miền này
3. Truy vấn Tìm kiếm cho tên miền hoặc thương hiệu Associated
4. Sử dụng Refinement Query Post-Click vào một kết quả tìm kiếm
5. Trung bình "Thời gian trên Trang"
6. Dữ liệu từ Google SearchWiki các bầu chọn, xếp hạng, bình luận
7. Các tài liệu tham khảo / Liên kết đến tên miền trong email Gmail

VIII. Geo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố:

1. Mã quốc gia TLD của tên miền gốc
2. Ngôn ngữ của nội dung được sử dụng trên trang web
3. Liên kết từ các miền khác mục tiêu đến Quốc gia / Vùng
4. Vị trí Địa lý địa chỉ IP máy chủ của tên miền
5. Nhắm mục tiêu theo kỹ sư của Google.
6. Geo-Mục tiêu theo hướng dẫn của Google Webmaster Tools
7. Đăng ký trang web với Google Local Quốc gia / Vùng
8. Địa chỉ trong Nội dung văn bản On-Page
9. Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain
10. Vị trí Địa lý người truy cập vào trang web
11. Geo-Tagging trang thông qua Meta Data

Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng trang web trên Google

IX. Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của liên kết ngoài

1. Tên miền bị phạt Index vì liên kết với những Web Spam
2. Liên kết với những Web Spam
3. Liên kết có được do mua bán chứ không phải liên kết tự nhiên
4. Tên miền có chứa số lượng lớn các link của Web Spam
5. Tên miền không kiếm được những link có độ trusted cao

X. Yếu tố xếp hạng (không nên làm)

1. Che đậy với độc hại / thao tác Intent
2. Liên kết mua từ những liên kết môi giới
3. Liên kết từ trang Web Sites Spam / Pages
4. Dấu User Agent
5. Server downtime thường xuyên & không thể truy cập được
6. Sử dụng những text ẩn / nền
7. Liên kết từ các tên miền tới các Web Sites Spam / Pages
8. Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text Trang
9. Che dấu Địa chỉ IP
10. Ẩn văn bản bên ngoài khu vực trang hiển thị
11. Chứa quá nhiều tham số động trong URL
12. Quá nhiều links từ các website trong cùng vùng địa chỉ IP
13. Chiến dich Bait-and-Switch (301’ing một phần triệu trang...)
14. Nhồi nhét từ khóa trong các văn bản On-Page
15. Ẩn văn bản bằng CSS (display: none) Styling
16. Nhồi nhét từ khóa trong các Tiêu đề Tag
17. Nhồi nhét từ khóa trong URL
18. Liên kết thu từ thao tác Widget / Badge Chiến dịch
19. Dấu đoạn JavaScript / Rich Detection
20. Che đậy bị phát hiện bởi Cookie
21. Liên kết mua từ những Thư mục chất lượng thấp
22. Quá nhiều liên kết từ các trang web cùng chủ đăng kí sở hữu
23. Liên kết Trang Web Sites Spam / Pages
24. Liên kết đến Domain Web Sites Spam / Pages
25. Liên kết có được từ các chiến dịch Viral Marketing
26. Cloaking Che đậy nội dung với người dùng.
27. Lạm dụng Tối ưu hóa Liên kết nội bộ Anchor trong văn bản
28. Liên kết từ những anchor text nhảy cảm.
29. Liên kết mua từ những tên miền cũ & Chuyển hướng
30. URL quá dài
31. Sử dụng nhiều anchor text liên kết nội bộ trong Footers
32. Nhồi nhét từ khóa trong Meta Description Tag
33. Link Acquisition from Buying Domains and Adding Links
34. Việc sử dụng quá mức Nofollow trong Liên kết nội bộ.
35. Xây dựng liên kết từ các forum (chữ kí, profile, vv…)
36. Title Tag quá dài
37. Nhồi nhét từ khóa trong Keywords Meta Tag

Seo.edu.vn


anh footer