Video nhằm chia sẻ với các bạn mới hoc seo, biết được các thuật ngữ cơ bản trong Seo mà người làm Seo bắt buộc phải nắm vững.

 Các thuật ngữ cơ bản trong Seo